Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A honlap, valamint a honlap által kínált szolgáltatás működtetője, üzemeltetője a Business Group Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: izbengazdag.hu). A szolgáltatás a www.izbengazdag.hu domain név alatt érhető el.

Az oldal használata az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadását jelenti. Amennyiben az izbengazdag.hu megváltoztatja az alábbi feltételeket, úgy a módosításokat a honlapon jól látható módon közzéteszi, felhívva ezzel a módosítás tényére a honlap felhasználóinak figyelmét.

Az oldalon található tartalmak, ajánlatok az izbengazdag.hu szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak.

 

Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatályos az izbengazdag.hu szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (weboldal, mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Izbengazdag.hu rendelési rendszere elérhető.

 

Szerződéskötés

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak, továbbá a szerződés nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet hatálya alá.

A szerződés az izbengazdag.hu (cégnév: Business Group Kft.; székhely: Budakeszi, Erkel Ferenc utca 31/b.; cégjegyzékszám: 13-09-163609, adószám: 12991105-2-43; ügyfélszolgálati e-mail cím: lili.kassay@izbengazdag.hu; ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 7727 309), valamint a szolgáltatást megrendelő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre.

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: eSolution Kft., 2481 Velence, Vásártér u. 40., info@esolution.hu

Az ÁSZF rendelkezései szerint elektronikus úton megkötött szerződés – megrendeléssel és annak késedelem nélküli visszaigazolásával – magyar nyelven megfogalmazott feltételekkel kerül megkötésre. A rendelés adatai megtekinthetőek visszamenőleg is a Megrendelő saját fiókjában a „Legutóbbi rendeléseim” címszó alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

A Megrendelőt a jogszabályban foglalt ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül az izbengazdag.hu nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

A szerződés tárgya, teljesülése

A szerződés tárgya a megrendelt étel alapanyagai és házhoz- vagy úgynevezett pick-pack pointra történő szállítása. Az egyes megrendelések pontos, részletes leírását, tulajdonságait a honlap tartalmazza. A honlapon megjelenített képek az izbengazdag.hu által készített illusztrációk, így eltérhetnek a valóságostól. Az izbengazdag.hu az esetleges eltérésekért nem vállal felelősséget.

A létrejött szerződés alapján az izbengazdag.hu köteles az adott darab számú megrendelést az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles az adott darab számú megrendelést átvenni és díját megtéríteni.

A szerződés akkor teljesül, amikor az izbengazdag.hu a Megrendelő által kiválasztott étel alapanyagait elő- és összekészítve a Megrendelő megrendelésének megfelelően házhoz szállította, a Megrendelő pedig az izbengazdag.hu-rendelését átvette és díját megfizette. A kiszállítási időpontok adottak.

 

A megrendelés folyamata

A Megrendelő a szolgáltatást a honlapon történő előzetes regisztráció után veheti igénybe. A rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges.

A Megrendelő a hetente megújuló receptek közül kiválasztja a neki tetsző ételt vagy ételeket, majd azt, hogy hány főre kívánja megrendelni azokat. Ezt követően a Megrendelő a választható dátumok közül megjelöli a neki megfelelő szállítási dátumot és időpontot. A kiválasztott ételek a virtuális kosárba kerülnek.

Az első rendelés alkalmával szükséges megadni a személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, jelszó), valamint a számlázási és szállítási információkat (a kiszállítás pontos címét: város, irányítószám, utca, házszám; valamint a megjegyzés rovatba további olyan információkat, ami a kiszállítás során fontos lehet, pl.: kapucsengő, hátsó oldali bejárat…stb). Ezek az adatok később bármikor bővíthetőek, módosíthatóak.

A megrendelés befejezése előtt a Megrendelő kis négyzetben megjelölve jelzi, hogy elolvasta és elfogadja a felhasználási és rendelési feltételeket (ÁSZF). Ezt követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelés befejezetté válik.

Az izbengazdag.hu haladéktalanul visszaigazolást küld a rendelés adatairól a Megrendelő részére az általa megadott e-mail címre. Ezeket az adatokat a „Fiókom” oldalon, a “Legutóbbi rendelésed” információs blokkban is feltünteti az izbengazdag.hu.

 

Regisztráció

A Megrendelő köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. A valós adatok ahhoz szükségesek, hogy a megrendelt árut pontosan szállítsák ki a Megrendelőhöz.

A Megrendelő köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni.

Az izbengazdag.hu fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját elfogadja, vagy indokolás nélkül visszautasítsa.

 

Árak és fizetés

A megrendelt darabszámú megrendelésre vonatkozóan megjelenített ár, magyar forintban meghatározott bruttó ár, azaz tartalmazza az általános forgalmi adót (áfát), valamint a csomagolási költséget. A házhozszállítás díjat a Megrendelő külön tételként fizeti.

A rendelés értékének kiegyenlítése az izbengazdag.hu honlapján megjelölt módon lehetséges. Bankkártyával történő fizetés kizárólag on-line, a SimplePay rendszeren keresztül lehetséges. A rendelési érték kifizetése bankkártyás fizetés esetén a megrendeléskor válik esedékessé. A Megrendelő a fizetés teljesítéséről a rendeléskor megadott számlázási címre kiállított számlát kap.

Az izbengazdag.hu pénz-visszafizetési garanciát vállal abban az esetben, amennyiben a megrendelt étel valamelyik alapanyaga nem friss.

 

Kiszállítás

A megrendelést az izbengazdag.hu a Megrendelő által megadott szállítási címre, a megadott napon és időpontban szállítja ki azokon a szállítási területeken, amelyeket előzetesen az izbengazdag.hu oldalon választásra felkínált a Megrendelőnek.

 

Rendelés lemondás, elállás joga

A rendelés költségmentesen a rendelés leadásának napján 23:59-ig, a Izbengazdag.hu felé e-mailen jelezve, indokolás nélkül lemondható. Ezután a Megrendelőt elállási jog nem illeti meg az izbengazdag.hu-val szemben, mert gyorsan romlandó áruk a szerződés tárgyai.

 

Tiltott tartalmak

Kifejezetten tilos az izbengazdag.hu oldalain törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Az izbengazdag.hu fenntartja a jogot a Megrendelők által feltöltött tartalmak törlésére.

 

Problémák, reklamáció

Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Megrendelő rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az izbengazdag.hu honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben 24 órán belül válaszol az ügyfélszolgálat. Az írásbeli panaszt izbengazdag.hu három munkanapon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Megrendelő panasszal fordulhat a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához, illetve békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségeken:

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19.;

Telefonszám: +36 1-460-2231,E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Pest Megyei és Érd Megyei Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.;

Telefonszáma: (1)-269-0703;Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu; Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Záró rendelkezések

Az izbengazdag.hu fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. Az izbengazdag.hu nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.

 

A jelen ÁSZF 2020 szeptemberétől annak visszavonásáig érvényes.